صیفی جات

1-22 از 22
Products.SavingBadgeLabel

بادمجان

یک کیلوگرم±100گرم
39,000ریال
55,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

بادمجان دلمه

یک کیلوگرم±100گرم
45,500ریال
70,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

باقالی

یک کیلوگرم±100گرم
52,000ریال
80,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

پیاز

یک کیلوگرم±100گرم
56,000ریال
80,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

رطب مضافتی بم

یک بسته600گرم±100گرم
241,000ریال
350,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

زنجبیل

250گرم±50گرم
300,000ریال
400,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

سیب زمینی

یک کیلوگرم±100گرم
55,000ریال
79,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

سیر

250گرم±30گرم
96,000ریال
130,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

سیر تازه

300گرم±50گرم
66,000ریال
100,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

فلفل دلمه

300گرم±50گرم
46,000ریال
60,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

فلفل دلمه رنگی

350گرم±50گرم
73,000ریال
100,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

فلفل شیرین

250گرم±30گرم
40,600ریال
60,000ریال

گوجه

یک کیلوگرم±100گرم...
70,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

لوبیا سبز

یک کیلوگرم±100گرم
143,000ریال
200,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

هویج

یک کیلوگرم±100گرم...
77,000ریال
110,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

کاهو پیچ

هفتصدگرم±200گرم
60,000ریال
90,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

کاهو رسمی

یک کیلوگرم±500گرم...
66,000ریال
100,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

کدو سبز

یک کیلوگرم±100گرم
52,000ریال
80,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

کلم بروکلی

یک عدد500گرم±200
123,600ریال
160,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

کلم سفید

یک کیلوکیلوگرم±5...
39,000ریال
60,000ریال
Products.SavingBadgeLabel

کلم قرمز

یک کیلوودویست گر...
48,000ریال
70,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.