میوه

1-26 از 26
- 18 %

به

یک کیلوگرم±100گرم
189,000ریال
230,000ریال
- 24 %

نارنگی

یک کیلوگرم±100گرم...
290,000ریال
380,000ریال
- 28 %

هندوانه متوسط

هفت کیلوگرم±1کیلو...
260,000ریال
360,000ریال
- 17 %
100,000ریال
120,000ریال
- 27 %

پرتقال آبگیری

یک کیلوگرم±100گرم
124,000ریال
170,000ریال
- 26 %

پرتقال خونی

یک کیلوگرم±100گرم
170,000ریال
230,000ریال
- 34 %

پرتقال شمال

یک کیلوگرم±100گرم
118,000ریال
180,000ریال
- 20 %

خربزه متوسط

دوکیلوگرم±500گرم
360,000ریال
450,000ریال
- 36 %

خیار

یک کیلوگرم±100گرم
70,000ریال
110,000ریال
- 44 %

خیار سالادی

یک کیلوگرم±100گرم...
45,000ریال
80,000ریال
- 38 %

دستنبو بزرگ

دوکیلووپانصدگرم±5...
200,000ریال
320,000ریال
- 23 %

دستنبو متوسط

یک کیلووپانصدگرم±...
162,500ریال
210,000ریال
- 32 %

زردآلو ممتاز

500گرم±20گرم
410,000ریال
600,000ریال
- 22 %

سیب زرد

یک کیلوگرم±100گرم
157,000ریال
200,000ریال
- 33 %

سیب قرمز

یک کیلوگرم±100گرم
135,000ریال
200,000ریال
- 21 %

طالبی جانا متوسط

دوکیلووپانصدگرم±5...
275,000ریال
350,000ریال
- 27 %

طالبی جانا کوچک

یک کیلووپانصدگرم±...
182,000ریال
250,000ریال
- 32 %

گریپ فروت

یک کیلوگرم±100گرم
130,000ریال
190,000ریال
- 50 %

گوجه سبز

500گرم±20گرم
250,000ریال
500,000ریال
- 33 %

ملون متوسط

دوکیلووپانصدگرم±5...
200,000ریال
300,000ریال
- 28 %

ملون کوچک

یک کیلووپانصدگرم±...
130,000ریال
180,000ریال
- 25 %

موز

یک کیلوگرم±100گرم
263,000ریال
350,000ریال
- 25 %

هندوانه بزرگ

نه کیلوگرم±1کیلوگرم
330,000ریال
440,000ریال
- 26 %

هندوانه کوچک

پنج کیلو±1کیلوگرم
200,000ریال
270,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.